2016.gada februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Direktīva un Deleģētā Regula attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm.

Regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš vairumtirgotāji, ražotāji un personas, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles.

Zāļu verifikācija izsniegšanas vietā

Zāļu verifikācija izsniegšanas vietā
Ražotājs
Lieltirgotājs
Lieltirgotājs
Aptieka
Farmaceits
Pacients
Unikālais identifikātors
uz katras zāļu pakas
Repozitorijs
Zāļu verifikācija
izsniegšanas vietā