17.04.2019

IKNEDĒĻAS LZVS PROJEKTA PROGRESA ZIŅOJUMS (17-04-2019)

Informācija tiek atjaunota katru nedēļu.

Ja ārstniecības iestādes: slimnīcas, poliklīnikas, klīnikas, veselības centri, zobārstniecības centri un pārējās ārstniecības iestādes, tai skaitā ģimenes ārstu, zobārstniecības prakses un citu specialitāšu ārstu prakses, zāles iegādājas vispārējā tipa aptiekā, uz zāļu iepakojuma esošo drošuma pazīmju unikālā identifikatora (2 D kods) verifikāciju un dzēšanu, kā arī iepakojuma neskartības pazīmes pārbaudi veic vispārējā tipa aptieka.

Savukārt, ja minētās ārstniecības iestādēs zāles iegādājas no zāļu vairumtirgotāja (zāļu ražotājs / zāļu lieltirgotava), drošuma pazīmes jāverificē un unikālais identifikators jādzēš pašai ārstniecības iestādei, veidojot IT savienojumu ar Latvijas zāļu verifikācijas sistēmu, un jābūt aprīkotai ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.