Viltoto zāļu direktīvas galvenais mērķis ir pasargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālajā zāļu izplatīšanas ķēdē. Pacientiem gan Latvijā, gan Eiropā kopumā jābūt pilnīgi pasargātiem no viltotām zālēm, jo tās rada būtisku kaitējumu cilvēku veselībai.

Arī Eiropas Komisija norāda: “Viltotas zāles var saturēt sliktas kvalitātes sastāvdaļas vai tās saturēt nepareizās devās – pārāk lielās vai pārāk mazās – un tāpēc nopietni apdraud ES iedzīvotāju veselību”. Tādēļ jo būtiskāks ir Direktīvas mērķis un attiecīgo mehānismu ieviešana dzīvē, lai nodrošinātu, ka pie pacientiem pa oficiālajiem ceļiem nonāk tikai un vienīgi zināmas izcelsmes un atbilstoši ražotas zāles.

Pacientiem, kuri iegādāsies recepšu zāles aptiekās pēc 2019.gada 9.februāra, jaunā kārtība nekādas izmaiņas vai papildizmaksas neradīs. Uz recepšu zāļu ārējā iesaiņojuma būs jābūt iesaiņojuma numuram un neskartības pazīmei, kas farmaceitam, izsniedzot zāles, ar skenera palīdzību ļaus pārbaudīt, vai tās ir autentiskas un nav tikušas atvērtas iepriekš.