2016.gada februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē, kā arī nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Direktīva un Deleģētā Regula attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm. Regulu piemēro no 2019.gada 9.februāra.

Regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš vairumtirgotāji, ražotāji un personas, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles.

Lai savlaicīgi sagatavotos ieviešanas darbiem, LZVO pašreiz apzina lieltirgotavas un to IT sistēmas, uz kurām attiecas konkrētā Direktīva un regula.

Lūdzu rakstiski informēt LZVO līdz 2018.gada 2.martam uz e-pastu: info@lzvo.lv par to, ar kuru darbinieku turpmāk sazināties par Regulas ieviešanas jautājumiem jūsu pārstāvētajā lieltirgotavā un, kurš jūsu iestādes darbinieks būs atbildīgs par IT sistēmas pievienošanu LZVS, norādot darbinieka vārdu un uzvārdu, viņa tālruņa numuru un e-pastu.

Ar cieņu – Inese Erdmane