Latvijas zāļu verifikācijas sistēma jeb nacionālais repozitorijs – zāļu verifikācijai paredzēta sistēma, kas saskaņā ar Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām ir jāizveido un jāuztur Zāļu izplatīšanas (tirdzniecības) atļaujas turētājiem, Zāļu ražošanas atļaujas turētājiem un Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājiem un, kurai jāiekļaujas kopējā Eiropas zāļu verifikācijas sistēmā. Tā ir sistēma, kas glabā informāciju par drošuma pazīmēm un, kas ļauj pārbaudīt zāļu autentiskumu un identificēt tās.