2016.gada decembrī tika nodibināta Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO). Biedrības LZVO mērķis ir Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) izveidošana, uzturēšana un pārvaldīšana atbilstoši Eiropas zāļu verifikācijas sistēmas, Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētās Regulas prasībām farmācijas nozares pārstāvjiem; kā arī sadarbības nodrošināšana ar visām zāļu ražošanā un izplatīšanā iesaistītajām personām un nozaru pārstāvniecībām, lai ieviestu Direktīvu un izpildītu Deleģētās Regulas prasības.