Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija
Reģistrācijas Nr. 40008259320

PVN Nr. LV40008259320

Oficiālai saziņai ar organizāciju  iespējams izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus.

Saziņai ar Reģistrācijas apliecības īpašniekiem: info@lzvo.lv

Adrese: Kr.Barona iela 13/15-50, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 64588867
E-pasts: lzvo@lzvo.lv

Banka: Luminor Bank AS
SWIFT kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV90NDEA0000084913993
Konta Nr. LV71NDEA0000084914044