EMVO ir Beļģijas bezpeļņas biedrība “Eiropas zāļu verifikācijas organizācija”, kas apvieno un pārstāv farmācijas industrijas sabiedrisko organizāciju biedru kopējo interesi – pasargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē.

Biedrība ir apņēmusies ieviest Eiropas zāļu verifikācijas sistēmu (EMVS), lai nodrošinātu zāļu autentiskumu un drošību. EMVS ir saskaņā ar Eiropas Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu.