2016.gada februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē, kā arī nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Direktīva un Deleģētā Regula attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm. Regulu piemēro no 2019.gada 9.februāra.

Regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš vairumtirgotāji, ražotāji un personas, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles. Saskaņā ar regulu un pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā pie personām, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles Latvijā pieder slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centri.

Lai savlaicīgi sagatavotos ieviešanas darbiem, LZVO pašreiz apzina slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centrus, to IT sistēmas, uz kurām attiecas konkrētā Direktīva un regula, kā arī zāļu izplatīšanas procesus šajās iestādēs.

Lūdzu rakstiski informēt LZVO līdz 2018.gada 2.martam uz e-pastu: info@lzvo.lv par to, ar kuru darbinieku turpmāk sazināties par regulas ieviešanas jautājumiem jūsu vadītajā medicīnas iestādē un, kurš jūsu vadītās ārstniecības iestādes darbinieks būs atbildīgs par IT sistēmas pievienošanu LZVS, norādot darbinieka vārdu un uzvārdu, viņa tālruņa numuru un e-pastu.

Ar cieņu – Inese Erdmane