Biedrības dibinātāji un Pilntiesīgie biedri ir:

  • inovatīvo zāļu ražotāji, kurus pārstāv biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA);
  • patentbrīvo zāļu ražotāji, kurus pārstāv biedrība Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA);
  • zāļu lieltirgotavas, kuras apvieno un pārstāv  biedrība Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija (LZLA);
  • aptiekas un citas personas, kas ir tiesīgas pacientiem izsniegt zāles, kuras pārstāv biedrība “APTIEKU ĪPAŠNIEKU ASOCIĀCIJA”;
  • paralēli importēto zāļu izplatītāji, kurus pārstāv biedrība “Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija” (LZPIA).

Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, ko ievēl Biedru sapulce:

Santa Bičkoviča-Vavžika

Valdes loceklis no Pilntiesīgo biedru pārstāvētajām inovatīvo zāļu ražotāju un patentbrīvo zāļu ražotāju nozaru pārstāvniecībām.

Mārcis Rutulis

Valdes loceklis no Pilntiesīgo biedru pārstāvētajām paralēli importēto zāļu izplatītāju, zāļu lieltirgotavu un aptieku nozaru pārstāvniecībām.

Inese Erdmane

Pie nozaru pārstāvniecībām nepiederošs Valdes loceklis, kas Valdes locekļa amatu apvieno ar Biedrības izpilddirektora amatu