Aicinām iepazīties ar vēstuli no Eiropas komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Zāļu aģentūru vadītāju organizācijas par drošuma pazīmju ieviešanu

19.10.2018

LZVO pārpublicē vēstuli no Eiropas komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Zāļu aģentūru vadītāju organizācijas, adresētu Reģistrācijas apliecības īpašniekiem, ražotājiem, paralēlajiem importētājiem, paralēlajiem izplatītājiem, vairumtirgotājiem, personām, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zēles (slimnīcām, aptiekām u.c.), par drošuma pazīmju ieviešanu uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojumiem, saskaņā ar Viltoto Zāļu Direktīvu 2011/62/ES.

Vēstulē lieltirgotavām

24.04.2017

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) izsūtīja visu Latvijā licencēto zāļu lieltirgotavu atbildīgajām personām (saskaņā ar ZVA datiem 27.03.2017.) vēstuli, informējot par Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, tās stāšanos spēkā un piemērojamību.