Viltoto Zāļu Direktīva un Deleģētā Regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš vairumtirgotāji un personas, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles. Saskaņā ar Regulu un pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā pie personām, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles Latvijā, pieder aptiekas, slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centri.

Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā ietilpst lietotņu programmēšanas saskarnes, ar kuru starpniecību vairumtirgotāji, aptiekas, slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centri var šo sistēmu izvaicāt, izmantojot savu IT programmatūru, lai repozitoriju sistēmā verificētu unikālo identifikatoru autentiskumu un tos dzēstu (Regulas 32.panta 4.punkts).

Saskaņā ar Regulu aptieku un citu personu, kam atļauts un kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles Latvijā, pienākums ir veidot IT savienojumu un pieslēgties nacionālajai repozitoriju sistēmai, kā arī veikt zāļu iepakojumu unikālā identifikatora verificēšanu un dzēšanu ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu (skeneri).

Katra uzņēmuma IT sistēmu var sagatavot tās iekšējie IT nodaļu darbinieki vai uzņēmuma ārpakalpojuma partneri. Lai izpildītu Regulas un Direktīvas prasības, katrs uzņēmums pats izvēlas vai nu integrēt zāļu verifikācijas un unikālā identifikatora dzēšanas funkcijas sava uzņēmuma jau esošajā IT risinājumā, vai izmantot to kā atsevišķu IT risinājumu. Tas ir katra uzņēmuma iekšējs lēmums.

LZVO sniedz informāciju par tiem IT uzņēmumiem, kas ir gatavi piedāvāt savus zāļu verifikācijas un unikālā identifikatora dzēšanas risinājumus.

SIA “Tamro”

E-pasts: info@tamro.lv

Tālrunis: +371 67067800

Kases sistēmas risinājums aptiekām

 

AS “Edvaisers”

Kontaktpersona: Ivans Vasiljevs

E-pasts: ivans.vasiljevs@edvais.lv

Mob. tālr.: 28450700

IT risinājumi

 

TCK GmbH

Dr. Markus Gerigk

Riehler Gürtel 31

50735 Köln

E-mail: markus.gerigk@tck-gmbh.com

https://www.nmvs-connect.com/

 Aptieku Infotehnoloģija SIA

E-pasts: aptinfo@aptinfo.lv

Tālrunis: 67902582

IT risinājumi

 

Blue Bridge Technologies SIA

Kontaktinformācija: Leonids Paturskis

Tālrunis: 29234461;

E-pasts: l.paturskis@bb-tech.eu,

www.bb-tech.eu

IT risinājums veselības aprūpes iestādēm – SmartMedical

www.smartmedical.eu