Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija
Reģistrācijas Nr. 40008259320

PVN Nr. LV40008259320

Adrese: Tērbatas iela 74A, Rīga, LV-1001
Tālrunis: +371 29485950
E-pasts: info@lzvo.lv