Biedrības dibinātāji un Pilntiesīgie biedri ir  inovatīvo zāļu ražotāji, kurus apvieno un pārstāv SIFFA;
patentbrīvo zāļu ražotāji, kurs apvieno un pārstāv LPMA; zāļu lieltirgotavas, kuras apvieno un pārstāv “Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija” (LZLA);
aptieku organizācijas, kurus apvieno un pārstāv “Aptieku īpašnieku biedrība” (AĪA);
zāļu paralēlie importētāji, kurus apvieno un pārstāv “Latvijas Zāļu paralēlā zāļu importa asociācija” (LZPIA).

Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, ko ievēl Biedru sapulce:

Santa Bičkoviča

Valdes loceklis no Pilntiesīgo biedru pārstāvētajām inovatīvo zāļu ražotāju un patentbrīvo zāļu ražotāju nozaru pārstāvniecībām.

Mārcis Rutulis

Valdes loceklis no Pilntiesīgo biedru pārstāvētajām paralēli importēto zāļu izplatītāju, zāļu lieltirgotavu un aptieku nozaru pārstāvniecībām.

Inese Erdmane

Pie nozaru pārstāvniecībām nepiederošs Valdes loceklis, kas Valdes locekļa amatu apvieno ar Biedrības izpilddirektora amatu