Vēstulē lieltirgotavām

24.04.2017

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO) izsūtīja visu Latvijā licencēto zāļu lieltirgotavu atbildīgajām personām (saskaņā ar ZVA datiem 27.03.2017.) vēstuli, informējot par Viltoto zāļu direktīvu un Deleģēto Regulu, tās stāšanos spēkā un piemērojamību.